visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  USŁUGI DODATKOWE NA BAZACH DANYCH

Dodatkowe usługi na Bazach Danych

Czyszczenie danych

Jest to działanie wykrywania i usuwania lub korygowania informacji zawartych w Bazie Danych, w przypadku gdy są one błędne, powielane, niedokładne, nieaktualne, zbędne bądź nieprawidłowo sformatowane. Dodatkowo, usługa ta zapewnia bezbłędne łączenie danych z odrębnych Baz Danych. Działanie czyszczenia Baz Danych, opiera się na algorytmach tworzonych przez programistów i administratorów Baz Danych, które eliminują błędy powstałe podczas ręcznej edycji Bazy Danych.

Usługa czyszczenia Baz Danych głównie wykorzystywana jest w branżach: bankowość, ubezpieczenia, handel, telekomunikacja mobilna i kablowa, transport i logistyka. Programy są w stanie skorygować szereg konkretnych rodzajów błędów, np. wprowadzić brakujące kody pocztowe PKA, lub wykryć zduplikowane dane. Korzystanie z narzędzia czyszczenia Baz Danych pozwala na zaoszczędzenie czasu i jest tańsze niż ręczna poprawa błędów.

Usługa czyszczenia danych składa się z procedur takich jak:

weryfikacja,
standaryzacja,
deduplikacja,
uzupełnianie danych.

Metody te stały się obowiązkowym elementem gwarantującym prawidłowe dostarczanie informacji do klientów biznesowych, które są aktualne, dokładne i kompletne.

Deduplikacja danych zawartych w Bazach Danych

polega na identyfikacji powtarzających się rekordów, pomimo występowania drobnych różnic pomiędzy nimi. Duplikacja danych powstaje podczas ręcznego wprowadzenia błędnych literowo danych, przy łączeniu różnych baz. Przy pomocy złożonych algorytmów baza jest skanowana w celu odnalezienia podobnych rekordów oraz oceniane jest ich podobieństwo. Wyszukane pary klasyfikowane są do poszczególnych grup według podziału na rekordy typu:

takie same,
podobne,
różne.

Deduplikacja danych pozwala na oznaczanie podwójnych rekordów , następnie umożliwia ich usunięcie, co pozwala na zmniejszenie ilości wymaganej pamięci do przechowywania danych.

Geokodowanie 

Jest to działanie przypisania informacji do odpowiadającego mu punktu lub obszaru na kuli ziemskiej, co pozwala na jednoznaczną identyfikację danego miejsca. W zależności od dokładności oraz kompletności danych wejściowych, otrzymujemy wynik z różną szczegółowością. Proces geokodowania opiera się na adresie lokalizacji, która powinna zawierać: 

kod pocztowy, 
nazwę miasta, 
nazwę ulicy, 
numer budynku. 

W wyniku otrzymujemy (w zależności od zapytania) współrzędne punktu X i Y, znajdującego się w centralnej części miejscowości lub gminy. Na podstawie kodu pocztowego i nazwy miasta możemy zakwalifikować lokalizację do jednego z trzech poziomów administracji państwowej (gmina, powiat, województwo).

Segmentacja danych 

Umożliwia grupowanie danych, które charakteryzowane są według ich atrybutów: zawartości wybranych kolumn. Działanie to ma na celu optymalizację skonfigurowania całego Systemu gromadzenia danych. W wyniku segmentacji danych uzyskujemy ich podział na dowolne grupy i podgrupy ułatwiające późniejszą analizę danych. Segmentacja jest jedną z najważniejszych operacji wstępnych przed przystąpieniem do generalizacji danych, dzięki której można osiągnąć dobre rezultaty w relatywnie krótkim czasie.

Uzupełnianie danych

jest stosowane w przypadku niekompletnych danych adresowych podanych przez klienta, mogą one zostać rozszerzone bądź uzupełnione takimi informacjami jak np. brakujące kody pocztowe, dzielnice miast, identyfikatory z bazy GUS oraz inne pobierane z baz urzędów (skarbowych, admnistracyjnych, Stanu Cywilnego), Banków, Sądów i wielu innych.


Zip Local

Wersja płatna uczestniczenia w Systemie ZipLocal.pl umożliwia wyszukiwanie informacji po nazwach miejscowości/ulic bądź po kodach pocztowych, dla znalezionych wyników dostępne są informacje o:

podziale terytorialnym,
kodach pocztowych,
numerach kierunkowych,
współrzędnych geograficznych miejscowości,
numery miejscowości według GUS (SYM i SYMPOD),
liczbie ludności dla miejscowości,
sądach bądź ich wydziałach : apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, grodzkich, cywilnych, gospodarczych, księgowych,
urzędach miast i Gmin,
prokuraturach: apelacyjnych, okręgowych, rejonowych,
urzędach skarbowych.

Jeżeli rejonizacja instytucji dotyczy numeracji budynków na danej ulicy to wskazane są zakresy numeracji dla których działa właściwy urząd.

Płatny serwis Zip Local.pl:

nie ma banerów reklamowych, zobacz,
zawiera dodatkowy pasek wyszukiwania dostępny na każdej podstronie, zobacz,
został maksymalnie odchudzony ze zbędnej grafiki co przyśpiesza ładowanie,
wyświetla listę miejscowości dla danej gminy, zobacz
zawiera dodatkowe informacje o miejscowościach, zobacz.

Czas trwania abonamentu wynosi 12 miesięcy od momentu pierwszego zalogowania i może być przedłużony na życzenie.

Jeden rekord jest liczony jako każde wyszukiwanie miejscowości/ulicy/kodu pocztowego. Wyświetlenie zestawu informacji o gminie - lista miejscowości z ich pocztami i kodami, jest liczone jako 10 rekordów. Użytkownik jest informowany o każdorazowym pobranym rekordzie u góry wyświetlonej strony. W każdej chwili użytkownik może sprawdzić liczbę dotychczas wyświetlonych rekordów jak i czas pozostały do końca trwania abonamentu.

KONTAKT

Zamawianie ... więcej »

 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  USŁUGI DODATKOWE NA BAZACH DANYCH

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek