visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  KREDYTY I KONSULTING GDYNIA SOPOT GDANSK

Witamy w dziale KONSULTING

Jesteśmy firmą świadczącą usługi ekonomiczno-finansowe dla firm.

Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość sporządzanych analiz ekonomiczno-finansowych oraz w pełni profesjonalne doradztwo finansowe.
Analizy ekonomiczno-finansowe wykonujemy dla dowolnej wielkości przedsiębiorstwa.

Firmy, które nie zatrudniają etatowo służb ekonomicznych mogą skorzystać z doradztwa finansowego. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej opłacalne finansowo niż utrzymywanie własnych działów finansowych.

W naszej pracy kierujemy sie trzema fundamentalnymi zasadami finansów przedsiębiorstw. Pierwszą a zarazem najważniejszą - zasadą inwestowania, która mówi że należy inwestować tylko wtedy gdy zwrot z inwestycji jest większy niż średni ważony koszt kapitału odpowiadający ryzyku danego projektu. Drugą - zasadą finansowania, która zaleca finansowanie inwestycji połączeniem długu i kapitału własnego takim aby maksymalizowało ono wartość Firmy. Trzecią - zasadą podziału, która zaleca zwracanie właścicielom gotówki jeśli firma nie jest w stanie zainwestować jej tak aby osiągnąć nadwyżkową stopę zwrotu.

Misja

Naszą misją jest powiększanie wartości przedsiębiorstw naszych Klientów poprzez doradztwo w dziedzinie finansów korporacyjnych.

Finansowanie

Pomagamy znaleźć najkorzystniejszą ofertę kredytową spośród kilkudziesięciu banków i instytucji finansowych. Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu kredytu nawet w sytuacji tzw. trudnej.

Oferta analiz ekonomiczno-finansowych

Wycena Firmy – w procesie wyceny wykorzystywane są, w zależności od potrzeb, metody majątkowe, dochodowe, mieszane oraz mnożników rynkowych. Metodą polecaną jako najbardziej poprawną merytorycznie oraz pozwalającą na zrozumienie wielkości wpływu różnych czynników ilościowych na wartość Firmy jest metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF). - W ramach promocji, na życzenie klienta dokonujemy kwartalnej aktualizacji wyceny dzięki czemu gwarantujemy jej ważność przez okres jednego roku.

Biznes plan – opis przedsiębiorstwa, koncepcja realizowanego przedsięwzięcia, plan strategiczny. Plany dziedzinowe: marketingowy, techniczny i organizacyjny. Pełny plan finansowy z uwzględnieniem proponowanych jego wariantów oraz zestawem analiz finansowo-ekonomicznych. - Aktualnie w promocji oferujemy bezpłatnie, w trakcie trwania inwestycji korektę planu finansowego w przypadku zaistnienia rozbieżności kosztów.

Analiza finansowa – uproszczona forma biznes planu zawierająca tylko jego część finansową tzw. plan finansowy. Akceptowana przez wiele instytucji finansowych. Często wybierana z uwagi na niski koszt oraz szybkość wykonania. Oferta promocyjna podobna jak w przypadku biznes planu.


Ocena kondycji finansowej kontrahenta - pozwala przyjrzeć się zasobom kontrahenta, tendencjom zmian w bilansie i rachunku wyników. ocenić jego płynność finansową, rentowność, zadłużenie oraz zbadać kondycję finansową.

Analiza efektywności projektów inwestycyjnych – czyli finansowa ocena opłacalności projektu inwestycyjnego oraz kompleksowa analiza ryzyka planowanej inwestycji. Umożliwia poznanie pełnego obrazu zagrożeń wynikających z realizacji projektu. Udostępniane są również pełne raporty finansowe pro-forma, bez uwzględnienia inwestycji oraz z inwestycją.

Doradztwo w finansach przedsiębiorstwa - celem doradztwa jest maksymalizacja wartości Firmy.

Biznes plan PO KL 6.2 - osoby bezrobotne chcące rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji na wydatki inwestycyjne związane z założeniem własnej Firmy. Środki w kwocie do 40 tysięcy PLN są dostępne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2. Nasza firma oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszeniowego oraz biznes planu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Nasze przewagi konkurencyjne

Klienci wraz z opracowaniem otrzymują w zależności od jego rodzaju odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

1. opis metodologii wykonania analizy finansowej;
2. jak wyznaczyć koszt kapitału własnego lub kapitału Firmy;
3. czym jest stopa wolna od ryzyka i jak się ją wyznacza;
4. jak wyznaczyć rynkową premię za ryzyko oraz współczynnik beta;
5. jak oszacować wartość przedsiębiorstwa nie notowanego na giełdzie;
6. jak uwzględnić w wartości Firmy złoża surowców naturalnych oraz wartość opcji finansowych;
7. jak wyznaczyć minimalną wymaganą stopę zwrotu dla inwestycji;
8. jaki wpływ na wartość przedsiębiorstwa ma optymalna struktura finansowania;
9. ile gotówki firma może zwrócić udziałowcom w formie dywidendy;
10. jakie istnieją inne formy dywidendy;
11. na czym polega metodologia wyceny wskaźnikowej, jej zalety i ograniczenia;
12. od jakich zmiennych zależą wskaźniki krotności.

Przy szacowaniu prognozy przepływów pieniężnych na potrzeby wyceny Firmy lub projektu konstruujemy i udostępniamy Klientom pełne prognozy raportów finansowych pro-forma zgodnych z ustawą o rachunkowości tzn. rachunek zysków, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wszelkie prognozy łącznie z szacunkami wydatków inwestycyjnych wykonujemy uwzględniając drobiazgowo wszystkie decyzje finansowe menadżerów zarówno te podjęte jak i planowane.

Tylko u nas otrzymają Państwo najpełniejszą, najdokładniejszą oraz nieszablonową analizę finansową.

Oferujemy krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny.
Naszym priorytetem jest zawsze najwyższa jakość świadczonych usług.

Kontakt ... więcej »

home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  KREDYTY

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek