visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  FAQ

FAQ Polish Yellow Pages

Kim jest Infobroker ?

Polish Yellow Pages nie jest i nie będzie Infobrokerem. Jest to Instytucja pośrednicząca w udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji, w tym Baz Danych. Zajmuje się wyszukiwaniem, selekcją, analizą i raportowaniem wyników swojej pracy Klientom. Infobroker powinien posiadać umiejętności i narzędzia, niezbędne dla trafnego wyboru strategii wyszukiwawczych, źródeł informacji oraz ich weryfikacji.

Podstawową wadą pracy z Infobrokerem jest fakt bardzo długiego okresu oczekiwania na realizację zapytania, zamówienia. Infobroker niechętnie udziela odpowiedzi na powtarzające się od jednego klienta zapytania ofertowe. Kolejnym problemem współpracy z Infobrokerem jest fakt występującego pośrednictwa w wyszukiwaniu informacji u Wydawców i operatorów Baz Danych.

Kim jest Wydawca, Operator Baz Danych ?

To jedyne i główne źródło wiedzy o firmach, instytucjach i organizacjach, klientach i konsumentach. Wydawca Baz Danych przetwarza je i aktualizuje regularnie.

Kim jest Operator Baz Danych Polish Yellow Pages ?

To główne źródło wiedzy o firmach, instytucjach i organizacjach, klientach i konsumentach, branżach i rynkach. Operator przetwarza je i aktualizuje regularnie.
Polish Yellow Pages posiada i rozwija Bazy danych typu

• B2B Business–to–Business
• B2C Business-to–Customers
• M2M SIM Abonentów Kart SIM

Co to jest Baza Danych ?

To zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest "Systemem Zarządzania Bazą Danych, SZBD" (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze Baza Danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

Na czym operują Bazy Danych ?

Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie danych binarnych typu: grafika, muzyka itp.

Jaka jest historia Bazy Danych ?

Najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą "Development and Management of a Computer-centered Data Base", sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku ... więcej »

Jak zbudowana jest Baza Danych ?

Baza danych jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. Na przykład w książce adresowej każdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Składa się on z kilku pól przechowujących takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu komputerowe Bazy danych umożliwiają szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie tylko wybranych pól. Wiele systemów zarządzania bazami danych oferuje możliwość tworzenia masek wprowadzania danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji. Naturalnie można z nich zrezygnować i wpisywać dane do Bazy wyświetlanej w postaci tabelarycznej.

Co to jest Baza Danych Abonentów Korporacyjnych B2B ?

Powstała w oparciu o naszą pierwszą bazę CIPT z 1991 roku, przedruki pierwszych katalogów faksów firm i instytucji, zakupy danych. Baza zawiera dane teleadresowe firm produkcyjnych, usługowych i warsztatów, firm handlowych, instytucji publicznych, Gospodarstw Rolnych, małych i średnich firm, osób prowadzących działalność gospodarczą. Liczba aktywnych podmiotów wynosi obecnie ponad 7,5 mln spersonalizowanych rekordów bazodanowych.

Co to jest Baza Danych Abonentów Mieszkalnych/Konsumentów B2C ?

Rynek wyszukiwania Abonentów mieszkalnych w Polsce nie istnieje. Baza danych Abonentów mieszkalnych 118-913 tworzona była od 1946 roku (weryfikowana i cenzorowana przez kolejne władze). W nowym kształcie budowana była od stycznia 1992 roku, po rozdzieleniu PPTiT „Poczty” od „Telekomunikacji”. Obecnie na Rynku dostępne są media, nawiązujące do książek telefonicznych - papierowa książka telefoniczna OSA (Ogólnokrajowy Spis Abonentów), multimedialna książka telefoniczna OSA na płycie CD lub DVD, Biuro Numerów 118-913.

Co to jest Baza Danych Księga Handlu i Usług RP od Polish Yellow Pages ?

Baza powstała w oparciu o kartkowanie i przedruki pierwszych papierowych książek telefonicznych i katalogów faksów firm i instytucji, katalogów teleadresowych i książek telefonicznych po 1992 roku, zakupy danych i rekordów od operatorów oraz info-brokerów. Baza zawiera adresy i telefony mieszkań prywatnych (tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz Konsumentów, którzy wyrazili na to zgodę. Liczba rekordów wynosi obecnie ponad 8,2 mln. Liczba numerów telefonów komórkowych wynosi obecnie ponad 43 mln.

Co to jest Wpis Podstawowy w Bazie danych ?

Wpis Podstawowy – display. Name może mieć również zastosowanie, gdy wiadomo, że dana instytucja, jednostka, osoba znana jest popularnie pod inną nazwą niż ta, która może zostać pobrana z atrybutu o, ou lub cn i tę właśnie nazwę chcemy widzieć jako wyróżnioną (np. boldem) w interfejsie użytkownika.

PYTANIA

« poprzednia strona   1  2  3   następna strona »

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  FAQ

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek