visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »» produkty & usługi »» baza danych wiedza »» BAZA DANYCH CENNIK I OFERTA HANDLOWA

Oferta Użyczenia Bazy Danych Polish Yellow Pages

Usługa udostępnienia Baz danych B2B przez Polish Yellow Pages, polega na licencyjnym użyczeniu danych producentowi, dostawcy produktów i usług konsumpcyjnych, inwestycyjnych, firmie marketingowej w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub uzupełnienia i aktualizacji posiadanych zbiorów.

Wyselekcjonowana i aktualna Baza danych zawiera obecnie ponad 7 500 000 (w tym ponad 3 000 000 Działalności Gospodarczych) Rekordów firm, instytucji, rekordów indywidualnych z terenu całej Polski wraz z szeroką gamą informacji dodatkowych takich jak numer identyfikacji NIP, Regon w zakresie siedziby i/lub oddziału/filii, adres e-mail, EKD, zatrudnienie i ilość pojazdów. Dodatkowa Baza to ponad 3 000 000 Rekordów Producentów Rolnych. Zakres informacji, udzielanych w Pakiecie teleadresowym, zgodny jest z obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu Ustawy o Pt - prawie telekomunikacyjnym oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Format i zakres udostępnianych danych

Dane udostępniane są w postaci elektronicznej (CD, szyfrowana poczta elektroniczna) w formatach MS Excel, Access, plików tekstowych, odpowiednio zabezpieczonych. Szczegółowe zasady udostępniania danych określone zostały w Umowie licencyjnej. Podstawowy zakres udostępnianych danych zawiera następujące informacje: branża główna (zgodnie z klasyfikacją branżową),  nazwa Firmy, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, preulica, numer budynku i lokalu.

Dodatkowo dostępne są następujące informacje do wyboru zgodnie z preferencjami Klienta

• telefon i faks, NIP i Regon, EKD
• adres e-mail i WWW, forma prawna i zatrudnienie
• godziny otwarcia/czas pracy, przychody i ilość Pracowników

Korzyści

• efektywne przeprowadzenie kampanii marketingowej dla grupy potencjalnych klientów
• niskie koszty kampanii dzięki wysokiej aktualności danych w bazie, gwarantowana 100% poprawność i aktualność danych
• efektywne wyszukanie grupy docelowej dzięki szerokiej gamie kryteriów selekcji rekordów
• dane dodatkowe pozwalające na optymalną realizację działań marketingu bezpośredniego (adres, telefon, faks, e-mail)

Aktualizacja Baz danych

Dane podlegają procesowi comiesięcznej aktualizacji w całym zakresie Bazy danych. Aktualność i poprawność danych jest na bieżąco monitorowana na podstawie regularnych badań przeprowadzanych w cyklu kwartalnym. Zawartość Baz danych jest na bieżąco wzbogacana o nowe, atrakcyjne informacje dla potencjalnych Klientów.

Gwarancje jakości udostępnianych danych

Polish Yellow Pages gwarantuje pełną zgodność i aktualność udostępnianych danych (100%) w przypadku podstawowego zakresu danych (branża, nazwa, adres firmy) wraz z numerem telefonu lub faksu. W przypadku wystąpienia niezgodności przekazanych danych ze stanem rzeczywistym, w zakresach przekraczających gwarantowane poziomy, Polish Yellow Pages zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania nowych rekordów lub zwrotu wartości wadliwych danych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania danych. Za rekordy wadliwe uznaje się takie, w których jednoznacznie stwierdzono ich wadliwość.

Podstawa prawna użyczenia
 
Ujawnianie i przetwarzanie danych abonentów biznesowych nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, gdyż jako informacje ujawnione na podstawie odrębnego przepisu, zgodnie z art. 67 ust. 4 prawa telekomunikacyjnego, dane takie nie są objęte regulacją art. 67 ust. 3. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Z uwagi na definicję danych osobowych, zawartą w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz stanowisko GIODO w kwestii przetwarzania danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku udostępniania danych abonentów biznesowych nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Nie ma żadnych ograniczeń w przetwarzaniu danych - rekordów biznesowych, które pochodzą bezpośrednio od Polish Yellow Pages i/lub są potwierdzone zgodą na ich udostępnianie i wykorzystanie (np. adres e-mail).

Cennik Usług udostępniania Baz Danych B2B

 

Jednokrotne wykorzystanie

Wielokrotne wykorzystanie

Liczba rekordów

Dane adresowe

Dane teleadresowe

Dane adresowe

Dane teleadresowe

1 - 5 000

0,55

0,65

1,20

1,30

5 001 - 10 000

0,49

0,59

1,00

1,10

10 001 - 25 000

0,41

0,51

0,95

1,05

25 001 - 50 000

0,38

0,45

0,90

0,97

50 001 - 100 000

0,34

0,41

0,85

0,92

100 001 - więcej

0,31

0,38

0,80

0,87

KONTAKT

 

W przypadku udostępniania danych do wykorzystania wielokrotnego Klient otrzymuje zbiór danych na okres 12 miesięcy, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie Licencyjnej. Minimalną wartość zamówienia określa się na poziomie 550 zł.

Opłaty za aktualizację danych do wykorzystania wielokrotnego

Rodzaj aktualizacji

Opłata

Aktualizacja kwartalna

10% wartości za udostępnienie Bazy danych

Aktualizacja półroczna

7% wartości za udostępnienie Bazy danych

KONTAKT

 

Istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania Umowy na wielokrotne wykorzystanie danych o kolejny rok. Opłata w tym wypadku wynosi 60% wartości pierwotnego kontraktu. Dodatkowo Klient ponosi koszty aktualizacji w wysokości jak opisano w tabeli powyżej.

Cennik informacji dodatkowych
 

Liczba rekordów

Faks

NIP

REGON

E-mail

WWW

0 -50 000

0,10

0,15

0,10

0,15

0,10

50000 - więcej

0,07

0,12

0,07

0,12

0,07

Liczba rekordów

Zatrudnienie

Forma prawna

Godziny otwarcia

EKD

Ilość pojazdów

0 -50 000

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

50000 - więcej

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

KONTAKT

 

Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych. Ze względu na duże rozmiary Baz danych (ponad 1 600 branż głównych) a także ze względu na dbałość o bezpieczeństwo danych teleadresowych naszych Klientów, sprzedaży i użytkowania Bazy danych w całości, sprzedaży w postaci programu na dysku CD-ROM nie prowadzimy.

Kryteria zakupu i selekcji wyszukiwania powinny znaleźć się w zapytaniu kierowanym do nas drogą mailową: database@yellpage.pl lub faksową: Departament Bazy Danych 58 622.50.31 Na takie zapytanie odpowiemy w terminie do 60 minut, podając w ofercie liczbę rekordów, adresów i koszt ich zakupu.

 
home »» produkty & usługi »» baza danych wiedza »» BAZA DANYCH CENNIK I OFERTA HANDLOWA

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek