visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BAZA DANYCH FIRM NOWYCH NEW!

Baza Danych Firm Nowych (zarejestrowanych) Polish Yellow Pages

Dysponujemy Bazą Danych wszystkich nowo powstających firm, które dopiero, co rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Miesięcznie w Polsce powstaje ponad 20 000 nowych firm. Nasza Baza Danych zawiera ponad 3 000 000 Rekordów Danych o MSP Działalnościach gospodarczych z ponad 1 600 Branż.

Baza Danych PYP obejmuje informacje rejestrowe (dane adresowe, Regon, NIP, Branże według PKD) objęte gwarancją, ponieważ dotyczą sprawdzonych aktywacji po etapie aktualizacji przez Departament Baz Danych.

Informacje dostarczamy w formie Pakietów Teleadresowych, bez barier ilościowych. Możliwe jest dostarczanie cykliczne w określonych ściśle przez Klienta okresach czasu (co tydzień, co miesiąc, co dwa miesiące, raz na kwartał, raz na sześć miesięcy). Dodatkowo w każdym Pakiecie stosujemy różne kryteria selekcji firm, np.:

• dane adresowe
• forma prawna
• numer Regon, numer NIP

Dodatkowo dostępne są następujące informacje do wyboru zgodnie z preferencjami Klienta

• EKD
• adres e-mail i WWW
• godziny otwarcia/czas pracy/branża faktycznie realizowana

inne kryteria wyszukiwania

• organy władzy, administracji rządowej
• organy kontroli państwowej i ochrony prawa
• samorząd
• sądy
• trybunały
• skarb państwa
• spółki akcyjne i partnerskie
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• spółki jawne i cywilne
• spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
• inne spółki
• państwowe przedsiębiorstwa
• przedsiębiorstwa komunalne
• państwowe jednostki organizacyjne
• gminne samorządowe jednostki organizacyjne
• powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
• wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
• spółdzielnie
• fundacje
• fundusze
• kościół katolicki
• inne kościoły i związki wyznaniowe
• stowarzyszenia
• organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
• partie polityczne
• związki zawodowe
• organizacje pracodawców
• samorząd gospodarczy i zawodowy oddziały
• oddziały przedsiębiorców zagranicznych
• przedstawicielstwa zagraniczne
• wspólnoty mieszkaniowe
• związki grup producentów rolnych
• bez szczególnej formy prawnej

Oferta Użyczenia Baz Danych

Usługa udostępnienia Baz danych B2B przez Polish Yellow Pages, polega na licencyjnym użyczeniu danych producentowi, dostawcy produktów i usług konsumpcyjnych, inwestycyjnych, firmie marketingowej w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub uzupełnienia i aktualizacji posiadanych zbiorów.

Format i zakres udostępnianych danych

Dane udostępniane są w postaci elektronicznej (CD, szyfrowana poczta elektroniczna) w formatach MS Excel, Access, plików tekstowych, odpowiednio zabezpieczonych. Szczegółowe zasady udostępniania danych określone zostały w Umowie licencyjnej. Podstawowy zakres udostępnianych danych zawiera następujące informacje: branża główna (zgodnie z klasyfikacją branżową),  nazwa Firmy, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, preulica, numer budynku i lokalu.

Korzyści

• efektywne przeprowadzenie kampanii marketingowej dla grupy potencjalnych klientów
• niskie koszty kampanii dzięki wysokiej aktualności danych w bazie, gwarantowana 100% poprawność i aktualność danych
• efektywne wyszukanie grupy docelowej dzięki szerokiej gamie kryteriów selekcji rekordów
• dane dodatkowe pozwalające na optymalną realizację działań marketingu bezpośredniego (adres, telefon, faks, e-mail)

Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych. Ze względu na duże rozmiary Baz danych (ponad 1 600 branż głównych) a także ze względu na dbałość o bezpieczeństwo danych teleadresowych naszych Klientów, sprzedaży i użytkowania Bazy danych w całości, sprzedaży w postaci programu na dysku CD-ROM nie prowadzimy. Kryteria zakupu i selekcji wyszukiwania powinny znaleźć się w zapytaniu kierowanym do nas drogą mailową: database@yellpage.pl lub faksową: Departament Bazy Danych 58 622.50.31 Na takie zapytanie odpowiemy w terminie do 60 minut, podając w ofercie liczbę rekordów, adresów i koszt ich zakupu.

KONTAKT

 

 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BAZA DANYCH FIRM NOWYCH NEW!

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek