visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  ASPEKTY PRAWNE

Aspekty Prawne Polish Yellow Pages

Ustawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z pismem od GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania do Bazy danych Panorama Firm.

Najważniejsze zapisy z ustawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu tych danych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane z zbiorach. Zgodnie z art. 6 przez dane osobowe rozumie się każdą informację dotycząca osoby fizycznej pozwalającą na określenie jej tożsamości. Wynika z tego, że w/w ustawa dotyczy tylko danych o osobach fizycznych, nie chroni natomiast informacji dotyczących przedsiębiorców.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 88, poz. 41 z późn. zm.) podaje, że przedsiębiorca może być osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. W nazwie przedsiębiorstwa mogą występować dane dotyczące osoby prowadzącej działalność gospodarcza, nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, która nie odnosi się do tego rodzaju podmiotów.

Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja ta zgonie z art. 16 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej jest jawna, co służy ułatwieniom obrotu gospodarczego i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. W stosunku do osób prawnych, ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) (plik Adobe Acrobat).
Inne ważne informacje są dostępne na stronie: www.giodo.gov.pl

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przy wysyłce możemy zamieścić jedynie ofertę informacyjną z wykluczeniem dokładnych cen i promocji produktu. W celu uniknięcia sytuacji, w której e-mailing jest traktowany jako „spam”, niezbędne jest właściwe dobranie grupy docelowej – takiej, która będzie potencjalnie zainteresowana ofertą konkretnej Firmy.

Najważniejsze postanowienia ustawy

1. Wymóg zgody usługobiorcy

Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Informacja handlowa

Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

3. Zawartość informacji handlowej

Informacja handlowa zawiera:
1) Oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
2) Wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
3) Wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

4. Niezamówione informacje handlowe

1) Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2) Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdą Państwo w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204) z.U.2002 Nr 144, poz. 1204).

Linki zewnętrzne do GIODO

• Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl
Rejestracja zbiorów danych osobowych www.giodo.gov.pl
ABC ochrony danych osobowych www.edugiodo.giodo.gov.pl
Współpraca krajowa i międzynarodowa www.giodo.gov.pl
Porady i wskazówki www.giodo.gov.pl
Pytania i odpowiedzi www.giodo.gov.pl

PYTANIA

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  ASPEKTY PRAWNE

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek