visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BRANŻOWA BAZA ADRESOWA NEW!

Adresowa Baza Danych Polish Yellow Pages

To idealne narzędzie dla wszystkich Firm, które właśnie budują własne Bazy danych dla marketingu bezpośredniego. Pozwala na zbudowanie zbioru danych i wprowadzenie w posiadanych bazach jednolitego i czytelnego zapisu danych adresowych:

dane adresowe PKA wg standardu GUS,
ponad 130 000 miejscowości, 
podział administracyjny,
Kody terytorialne GUS,
Kody pocztowe z przypisaniem do ulic i zakresów numeracyjnych,
• zmiany (nowe lokalizacje i likwidacje),
• adresy zastrzeżone,
miejscowości,
województwa,
• gminy,
• miejscowości z kodami PKA,
miejscowości z jedną ulicą.

Cel

Wyeliminowanie tzw. dubli rekordów, uzyskanie dużo lepszych rezultatów deduplikacji, a także zminimalizowanie liczby zwrotów pocztowych.

Zastosowanie

Polecana jest wszystkim , którzy chcą korzystać z najbardziej aktualnych i pełnych informacji. Baza adresowa zbudowana jest w oparciu o uchwały Urzędów Miast i Gmin oraz Dzienników Ustaw. Zawiera unikalny, pełny zbiór wszystkich adresów w Polsce.

Jakość i aktualizacja danych

Jakość bazy decyduje o sukcesie Twoich działań z zakresu marketingu bezpośredniego - dlatego też Polish Yellow Pages aktualizuje Bazę Danych co kwartał. Baza to zbiór ponad 130 000 Rekordów.

Wizualizacja i integracja YellowMaps

Aplikacja Czasu Rzeczywistego YellowMap IQ

Oferta indywidualna na przygotowanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania wspierającego wizualizację obszarów działań handlowych na Mapie dla celów strategicznych Twojej Firmy. Oprogramowanie wykonano w Laboratorium Grupy TEKOM – na Rynku IT od 1987 r, Certyfikat IBM OS/2 Solution Center, Status IBM AS/400 VAR. Wdrożenie i Bazy Danych – Polish Yellow Pages Polska & YPAP – na Rynku od 1999 roku.

Założenia podstawowe oferty

Celem budowy oprogramowania jest zwiększenie możliwość operacyjnych, wprowadzenie nowych rozwiązań marketingu inteligentnego (kontrola zapotrzebowania, konkurencji, sprzedaż dla precyzyjnie wybranej grupy, budowanie łańcuch dostaw itp), uzyskanie nowej szybkości przetwarzania danych oraz integracji danych w jednym miejscu:

Bazy Rekordów PKA (Pocztowe Kody Administracyjne) zawierających dane

kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer
Gmina
powiat
województwo

Bazy Rekordów B2B (firm i instytucji) zawierających dane

• telefon i faks, NIP i Regon, EKD
• adres e-mail i www, forma prawna i zatrudnienie
• godziny otwarcia/czas pracy, przychody i ilość Pracowników

Wyszukiwanie adresów i wykorzystanie: kryteria operatora/administratora

• bazy Rekordów Klientów obecnych i przyszłych, zawierających dane teleadresowe i liczbowe: nazwa prawna, kod pocztowy, miejscowość, preulica, ulica, numer domu, numer lokalu, NIP tam gdzie jest, dane liczbowe (ilość samochodów, ilość Pracowników, obroty), dane sprzedażowe (nanoszone przez administratora)

Wyszukiwanie i wykorzystanie: kryteria administratora

• Bazy Rekordów Klientów konkurencji, zawierających dane teleadresowe i liczbowe: nazwa prawna, kod pocztowy, miejscowość, preulica, ulica, numer domu, numer lokalu, NIP tam gdzie jest, dane liczbowe (ilość samochodów, ilość Pracowników, obroty), potencjalne lub uzyskane z wywiadu dane sprzedażowe (nanoszone przez administratora)

Szybkość przetwarzania

Maksymalna szybkość przetwarzania, przy pojemność Bazy wynosi: 1 000 0000 rekordów (milion). Maksymalna szybkość przetwarzania, przy ilość rekordów jednocześnie wyświetlanych wynosi: 10 000 rekordów.

Wizualizacja

Wyświetlenie informacji w postaci graficznej w podziale na rejony, na mapie: Transport + Firmy Emapa lub na mapie własnej: postać - standard, tabele, widoki, inna grafika.

Badanie rozmieszczenia punktów sprzedaży

Również w formule wizualizacji: punkty własne i ustawienie konkurencji. Konfiguracja monitoringu rejonów, prowadzona jest w oparciu o gromadzone dane z województw, powiatów, Gmin, miast, z dokładnością do ulic.

Analiza na mapie wyników sprzedaży

System umożliwia podział regionalny i szczegółowy z podział na punkty sprzedażowe, zarządzanie wynikami: sesje administratora.

Bezpieczeństwo dostępu do wyników

Tylko określeni użytkownicy i/lub Grupy. Edytor i panel zarządzania, narzędzia eksportu i importu. Oprogramowanie działa lokalnie, na komputerze użytkownika w postaci aplikacji okienkowej. Z aplikacji może korzystać min. 2 użytkowników. W oprogramowaniu nie jest wymagany podział uprawnień użytkowników
ale może zostać taki nadany. Oprogramowanie wykorzystuje mapę Transport+ Firmy Emapa, może również korzystać z własnej mapy.

Budowa Aplikacji YellowMap IQ

KONTAKT

 
 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BRANŻOWA BAZA ADRESOWA NEW!

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek